Campanya de recapitalització

A partir de les aportacions voluntàries de capital de les sòcies i socis que formeu part del projecte.

Aquesta tardor plantegem una campanya de recapitalització a partir de les aportacions voluntàries de capital de les sòcies i socis que formeu part del projecte i també d’altres agents (proveïdors i administracions) que pertanyen a la comunitat de Supercoop Manresa. Ens hem fixat com a objectiu assolir 50.000 euros per disposar de capital social i tresoreria suficients per afrontar la situació econòmica de la botiga.

D’aquesta xifra inicial ens fixem aconseguir 30.000 euros a través de les aportacions de les sòcies i socis de la botiga, 10.000 euros a través dels socis de serveis (proveïdors) i els 10.000 restants amb l’ajut i la implicació de les diferents entitats i administracions amb qui tenim relació.

La situació econòmica actual ha millorat respecte l’any passat però continua essent complicada (en què encara heretem el préstec inicial i les pèrdues dels primers anys d’arrencada del projecte) i cal una resposta per part de la comunitat de persones que formem part de la cooperativa per continuar endavant. La recapitalització és necessària per donar resposta a les demandes que ens fan els bancs i, al mateix temps, per lluitar per la supervivència del projecte.


Com fer les aportacions?

Totes les sòcies i socis podreu fer les aportacions que desitgeu a través d’una transferència bancària al número de compte de Cajamar (ES20 3058 0504 05 2720041562). Caldrà introduir el nom i cognoms de la persona sòcia i posar com a concepte de la transferència aportació voluntària.

La quantitat mínima són 10 euros i les aportacions han de ser múltiples de 10. El nostre objectiu és que cada persona sòcia faci una aportació mitjana de 100 euros.


Grup de sòcies

La campanya compta amb l’aval del Consell Rector i també disposa d’un grup de sòcies implicades que treballen perfer-la possible. Podeu contactar-hi a través del correu electrònic organitzaciointerna@supercoopmanresa.cat i demanar-los qualsevol dubte que tingueu o participar activament en la campanya.


Tota la informació al següent document:

Preguntes freqüents

Les aportacions es poden recuperar si la persona sòcia es dona de baixa. La recuperació de l’aportació es podrà realitzar sempre que la cooperativa tingui beneficis. De moment no tenim beneficis i, per tant, no estem realitzant retorns del capital social.

No hi ha beneficis fiscals per les aportacions voluntàries de capital social a la nostra cooperativa. Per poder aplicar beneficis hauríem d’estar declarats d’utilitat pública.

No, es tracta de promoure que les persones sòcies facin una aportació voluntària pel bé comú de la cooperativa en un moment clau pel futur de la cooperativa.

L’única limitació és que les aportacions han de ser múltiples de 10 euros. El nostre objectiu és que cada persona sòcia faci una aportació mitjana de 100 euros.

Sí, es poden fer tantes aportacions com es vulgui.

SuperCoop Manresa, com qualsevol altra empresa, podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels diners pendents seria: primer els deutes amb l’administració, treballadors/es, crèdits i préstecs, títols participatius, capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori. Tenim un equip de treball que treballa intensament per evitar arribar a aquesta situació.

Totes les sòcies i socis podreu fer les aportacions que desitgeu a través d’una transferència bancària al número de compte de Cajamar (ES20 3058 0504 05 2720041562). Caldrà introduir el nom i cognoms de la persona sòcia i posar com a concepte de la transferència aportació voluntària. La quantitat mínima són 10 euros i les aportacions han de ser múltiples de 10.