Guia permutes de torn

Com fer canvis de torn quan les vacances són a prop

Formar part deSuperCoop, demana coresponsabilitat i compromís

Hem de pensar que la nostra tasca no és fer de voluntaris, sinó exercir la responsabilitat que tenim envers la resta de socis cooperatius.
És per això que ens hem d’assegurar que el nostre torn no quedi mai desatès. 

La Comunitat de SuperCoop considera que els grups de Telegram són l’eina més idònia per assegurar-ho per mitjà de les permutes entre les persones integrants.

Tot i que no és obligatori, és molt important que tothom que fa torn fix, s’apunti al grup de Telegram del seu torn

En aquest context, es considera un torn, aquell que es fa a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana i això comporta que els integrants siguin els de les quatres setmanes del mes (A, B, C i D); en total entre 16 i 35 persones aproximadament en funció del torn.

Així doncs, quan no puguem cobrir el nostre torn, pel motiu que sigui, podem demanar al grup si algú ens pot substituir.

El sistema de permutes comporta però aplicar els principis esmentats a l’inici d’aquest escrit: coresponsabilitat i compromís que a efectes pràctics es tradueixen en:

   Demanar només substitucions en els casos estrictament necessaris.

   Procurar ajudar cobrint les substitucions demanades pels altres.


Cal que tinguem present que qualsevol canvi de torn, sigui per permuta o per altres motius, cal comunicar-lo a:

     A la responsable del torn del vostre dia del mes.

     Al correu electrònic de infosocies@supercoopmanresa.cat    


En relació a les vacances, atès que es concentren majoritàriament a l'agost, caldria prioritzar les permutes entre els diferents dies del mateix mes d'agost com a millor solució per a què no quedi desatès l'agost.