Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Directrius

Quin tipus de preguntes/propostes puc fer?

Aquest fòrum pretén crear comunitat entre les sòcies de SuperCoop Manresa. Per tant, està a la vostra disposició per tal que feu preguntes i propostes a la resta de sòcies en base als vostres interessos, experiències, coneixements i habilitats. 

Per tant, el límit a les preguntes i propostes és el respecte a la resta de sòcies i a la diversitat d'interessos i opinions.


Com haurien de ser les meves preguntes/propostes?

Com més concreta sigui una pregunta o proposta, més fàcilment podrà ser contestada per la resta de sòcies. Les preguntes obertes i les converses/debats disminueixen la utilitat d'aquest fòrum. 

Abans de preguntar  o fer una nova proposta,  si us plau, comprova si hi ha preguntes o propostes similars. Pots cercar preguntes per títol o per les etiquetes.

 

Com haurien de ser les meves respostes?

  • Les respostes no han d'afegir o ampliar preguntes .  

  • Les respostes no han de comentar altres respostes. En el seu lloc pot afegir un comentari sobre les altres respostes.

  • Les respostes no han d'apuntar a altres preguntes. En lloc d'afegir un comentari indicant "Possible duplicació de..." es pot incloure un enllaç a altres preguntes o respostes que aportin informació rellevant.

  • Les respostes no poden contenir només un enllaç a la solució. En canvi, es pot donar la solució afegint un text a la resposta encara que sigui un copiar/enganxar. Els enllaços són benvinguts però han de ser complementaris a la resposta o a les referències.

  • Les respostes no han d'iniciar debats. Aquest fòrum no és un grup de discussió. Si us plau, evita mantenir debats en les respostes, ja que tendeixen a diluir l'essència de les preguntes i respostes. Per mantenir petits debats, s'ha de fer ús de la funció de comentaris.

Quan una pregunta o resposta és valorada per una altra sòcia, la sòcia que l'ha publicat guanyarà alguns punts, que s'anomenen "punts karma". Aquests punts serveixen com a mesura aproximada de la confiança de la comunitat en ell/ella. S'assignen gradualment diverses tasques de moderació a les sòcies en funció d'aquests punts. 

Per exemple, si realitzes una pregunta d'interès o una resposta útil, la teva aportació serà valorada positivament. D'altra banda, si la resposta és incorrecta, aquesta serà valorada negativament. Cada vot positiu generarà 10 punts, cada vot negatiu restarà 10 punts. Hi ha un límit acumulable de 200 punts per cada pregunta o pregunta per dia. La taula del final explica els requeriments dels punts de reputació de cada tipus de tasca de moderació.


Per què altres sòcies poden editar les meves preguntes/respostes?

L'objectiu d'aquest fòrum és crear una base de coneixement a partir de les aportacions de totes les sòcies de SuperCoop Manresa.

Per això, les preguntes i les respostes poden ser editades per altres sòcies experimentades de manera que es millori la qualitat de la base de coneixement. Aquests privilegis es basen en un "nivell de karma": vosaltres també podreu fer el mateix un cop el vostre karma assoleixi un nivell prou elevat.

Si aquest enfocament no és per a vosaltres, respecteu la comunitat.

0 valorar, afegir comentaris
50 valorar negativament
0 inserir enllaços de text, carregar arxius
750 el teu historial és vist com a informació sobre eines
0 eliminar el comentari
0 tancar les preguntes pròpies, quan són vistes com a ofensives
0 editar qualsevol publicació, veure banderes ofensives
0 acceptar qualsevol resposta
500 esborrar qualsevol comentari
500 tancar qualsevol comentari
1.000 esborrar qualsevol pregunta o resposta

Informa't

Sobre aquesta comunitat

Aquest fòrum està a disposició de totes les persones que fem SuperCoop per tal d'establir relació o fer propostes a la resta de socis i sòcies Tornar a Comunitat SuperCoop